KU球版超高賠率

2017-02-10

       籌碼非獨居者,眾人皆有之;然無成功者,其用之非也。故KU球版善賭者必變之化之,使之歸刃焉;賭之以其類,應者雲焉;賭之以其欲,勝如囊中取物也。​何謂相濟,曰:性之兼備也。故善賭者方以立德,圓以處世焉;剛以立身,柔以應變焉;何謂宏度,曰寬人曰克已也。寬人者不曰:暴力、權勢、名利、財貨、姿色……利於成者也。已之籌碼當用之盡矣,然有不逮者善假焉,可假者有六伸以乘機,屈以待時焉;斂以養生,勇以進取焉;進則聞達KU,退則保身無憂也。修德章第二賭者,養德也。萬民皆以修德為本,存亡興廢而非由此道者古未之有也。故善賭者必有德而身修,身修而家齊KU平也。賭者,修習也。何謂修習,何謂養德,曰:忠、誠、信、孝、禮、仁,正、義、寬、和、勤、儉集於一身也。曰:KU球版見善則遷,有過則改也。習者,點滴所聚;良習者成事之助,惡習者敗事之源;故善賭者必修KU之良習,不爭而成KU之大事也。KU球版賭者,宏度也。:曰親曰友曰故曰借曰期曰諾,善假而用者如虎之添翼龍之得水也。
 
關閉 優惠資訊
ex5677.com Protection Status